Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Εφαρμοστέο Δίκαιο στις συμβάσεις ασφάλισης ζωής με στοιχεία αλλοδαπότητας

Εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που επιλέχθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση Νόμων, το δικάζον Δικαστήριο θα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑσφΝ που έχει στενότερη σύνδεση με τον λήπτη της ασφάλισης.