Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Επίκαιρα εργασιακά θέματα εργοδοτών και εργαζομένων λόγω του COVID-19

Με το παρόν άρθρο δίδονται διευκρινίσεις αναφορικά με το κλείσιμο των επιχειρήσεων και τις αποδοχές των εργαζομένων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19
Πιο συγκεκριμένα:

1. Eάν κλείσει η επιχείρηση του εργαζομένου με υποχρεωτική απόφαση δηλαδή με κυβερνητική εντολή ο εργαζόμενος δεν δικαιούται τις αποδοχές του, επειδή η απόφαση για το κλείσιμο των επιχειρήσεων προέκυψε λόγω ανωτέρας βίας.

2. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.3.2020 θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού και ασφαλιστικής κάλυψης.

Το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα λάβουν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το κράτος λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ορίστηκε στα 800 ευρώ και αφορά το διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, με ημερομηνία καταβολής έως 10/4/2020.

Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες αυτοί έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο προσωπικό τους τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι την ημέρα της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, με αντίστοιχη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα που θα καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές στο προσωπικό του.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εργαζόμενους της μερικής ή και της εκ περιτροπής απασχόλησης ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης τους.

4. Για την χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, πρέπει ο εργοδότης, στους οποίους έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας να υποβάλει στο Π.Σ. Εργάνη , υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης τους.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες που έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής λειτουργίας υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμπληρώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Του μέτρου της επιδότησης εξαιρούνται:

- όσοι εργάζονται με το σύστημα της τηλεργασίας

- όσοι βρίσκονται σε κανονική άδεια (μετά τη λήξη της άδειας μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς της επιδότησης)

- όσων δεν αναστέλλεται η σχέση εργασίας τους λόγω της απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης

5. Ο εργοδότης υποχρεούται, εάν κλείσει την επιχείρηση του για προληπτικούς λόγους, δηλαδή χωρίς κυβερνητική εντολή στην καταβολή του συνόλου των αποδοχών σε κάθε εργαζόμενο.

Εάν ο εργαζόμενος τεθεί προληπτικά σε καραντίνα από δημόσιο φορέα, δικαιούται αποδοχές ασθενείας, ανάλογα με τα χρόνια απασχόλησης του στον εργοδότη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ο εργαζόμενος απασχολείται για διάστημα μικρότερο του έτους δικαιούται επιδότηση 13 ημέρες ασθενείας. Αν ένας εργαζόμενος απασχολείται για διάστημα μεγαλύτερο του έτους δικαιούται αποδοχές ασθενείας 25 ημερών για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν ο εργαζόμενος απουσιάσει από την εργασία του με δική του απόφαση για προληπτικούς λόγους, δεν δικαιούται τις αποδοχές του.

Όταν η επιχείρηση παραμένει κλειστή με απόφαση δημόσιας αρχής τότε απαγορεύεται η καταγγελία σε εργαζόμενο, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να επιδοτηθεί κι από το κράτος για τις ημέρες που η επιχείρηση είναι κλειστή.

Όταν η επιχείρηση παραμένει κλειστή με απόφαση του εργοδότη τότε επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης.

Πηγή: ΟΕΝΕΤ