Φόρτωση...

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

Επιλύστε άμεσα και αποτελεσματικά κάθε είδους διαφορά σας με πιστωτικά ιδρύματα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Παρέχουμε εξειδικευμένες και πλήρεις νομικές υπηρεσίες, σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο, έναντι πάσης φύσεως διαφορών με πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Έκδοση και ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής.
  • Αρωγή κατά την αναγκαστική εκτέλεση (ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, άρση και ανατροπή κατάσχεσης, αναβολή, αναστολή και διόρθωση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ).   
  • Δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών / διακανονισμούς με πιστωτικά ιδρύματα.
  • Διαγραφή πανωτοκίων.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών.
  • Αγωγές για παράνομες χρεώσεις. 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF