Φόρτωση...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ.

Το γραφείο μας έχει μακροχρόνια εμπειρία και είναι εξειδικευμένο σε κάθε είδους διαφορές που προκύπτουν με το ΑΣΕΠ. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων, ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας και δικαστικών προσφυγών για κάθε διαφορά που προκύπτει κατά των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, που συμμετείχαν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων, ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας και δικαστικών προσφυγών για κάθε διαφορά που προκύπτει κατά των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, που συμμετείχαν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε: 

1. Την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για προκηρυχθέντες διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

2. Τη σύνταξη και υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων.

3. Τη σύνταξη και άσκηση αιτήσεων θεραπείας, μετά την εκπνοή της προθεσμία της ένστασης. 

4. Την άσκηση δικαστικών προσφυγών (αιτήσεων ακύρωσης) ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων κατά των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF