Φόρτωση...

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση σε υποθέσεις σχετικές με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την προστασία των περιουσιακών σας δικαιωμάτων και προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για το ακίνητό σας. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε:

  • Διεκδικητικές αγωγές ακινήτων, αγωγές γειτονικού δικαίου.
  • Αγωγές διανομής ακινήτων.
  • Εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας και αγωγές χρησικτησίας.
  • Έλεγχο τίτλων και τακτοποίηση ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολόγιο.
  • Παροχή νομικών συμβουλών για τη μεταβίβαση, αγορά, δωρεά, γονική παροχή, ανταλλαγή ακινήτων.
  • Εγγραφές και άρσης προσημείωσης υποθήκης.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF