Φόρτωση...

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ .

Κατάθεση Ηλεκτρονικής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Φυσικού Αρχείου στον ΕΦΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του δικηγορικού μας γραφείου, αναλαμβάνουν την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησής σας στον e-E.Φ.Κ.Α. Παράλληλα, καταθέτουν στο αρμόδιο κατά τόπον Υποκατάστημα το φυσικό αρχείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της συνταξιοδοτικής σας περίπτωσης και παρακολουθούν την διαδικασία μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης σύνταξης.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF