Φόρτωση...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

Αναλαμβάνουμε την αποτελεσματική προστασία σας από την επιβολή κάθε είδους προστίμων από το κράτος εις βάρος σας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι διοικητικές διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ πολίτη και κράτους αποτελούν έναν ακόμα τομέα στον οποίο το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • Διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.
  • Ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) ενώπιον διοικητικών επιτροπών και δικαστηρίων.
  • Φορολογικές διαφορές.
  • Τελωνειακές διαφορές.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και ΟΤΑ.
  • Ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης.
  • Διαφορές από δημόσιους διαγωνισμούς.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF