Φόρτωση...

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

Σας οφείλονται μισθώματα; Θέλετε να συνάψετε επαγγελματική μίσθωση; Πάθατε ζημιές στο ακίνητο που νοικιάζετε; Έληξε η διάρκεια της μίσθωσής σας; 

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη πείρα και μεγάλη εξειδίκευση αναφορικά με τις πάσης φύσεως διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών ακινήτων. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Τη σύνταξη εξειδικευμένων ιδιωτικών συμφωνητικών επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικιών. 
  • Την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίων σε περίπτωση καθυστέρησης μισθωμάτων.
  • Αγωγές έξωσης για λήξη του χρόνου μίσθωσης, εγκατάλειψη του μισθίου, κακή χρήση και διεκδίκηση αποζημιώσεων για υλικές ζημιές.
  • Παροχή νομικών υπηρεσιών για θέματα βραχυχρόνιων μισθώσεων.
  • Καταγγελίες προβληματικών συμβάσεων μίσθωσης.
  • Εξωδικαστικές ενέργειες συμβιβαστικής επίλυσης μισθωτικών διαφορών. 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF