Φόρτωση...

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Δηλώσεις, αιτήσεις, ενστάσεις ιδιοκτητών ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών. Μη καταχωρηθέντα εμπράγματα δικαιώματα.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία για κάθε είδους διαδικασία στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

  • Την υποβολή δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
  • Την κατάθεση ενστάσεων και αιτήσεων για τη διασφάλιση των περιουσιακών σας δικαιωμάτων.
  • Την εξωδικαστική διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων, γεωμετρικών στοιχείων, χαρακτηρισμού ακινήτου ως δασικού κλπ.
  • Τη διόρθωση των εγγραφών "αγνώστου ιδιοκτήτη".
  • Τον έλεγχο κτηματολογικών εγγραφών και τίτλων και την έκδοση πιστοποιητικών.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF