Φόρτωση...

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Ολοκληρωμένες μεταφραστικές υπηρεσίες από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με εξειδικευμένες σπουδές στους τομείς της νομικής και οικονομικής μετάφρασης, το γραφείο μας αναλαμβάνει υψηλού επιπέδου μεταφράσεις από την ελληνική στην αγγλική και την γαλλική γλώσσα και αντίστροφα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Κώδικα περί Δικηγόρων και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αναλαμβάνουμε την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου εγγράφων.  

Εκτός των άλλων, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα, πιστοποιητικών φαρμακευτικών εταιρειών, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF